Bonus Network

▪️ Bonus dibayar secara automatik berdasarkan kemasukkan usahawan e-niaga baru dibawah rangkaiannya.

▪️ Setiap seorang usahawan e-niaga dibawah rangkaiannya, minimum daftar 3 usahawan e-niaga baru & proses ini berlaku sehingga ke level 7. 

▪️ Susunan rangkaian mengikut “Sistem Matrix 3 x 3 Autoplacement.”

▪️ Potensi pendapatan usahawan e-niaga sebanyak RM1 juta.  

▪️ Bonus dibayar terus ke akaun cash wallet.

msoohor bonus network shopping point

[maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”1″ ]